Tin tức

Chuyển giao công nghệ ECS cho WESTERN FORD AN GIANG – TP. LONG XUYÊN

Công ty TNHH TECH GERMANY ngày 29/8/2018 có chuyến đi về miền tây để tiếp tục hợp tác bên WESTERN FORD AN GIANG tại TP. LONG XUYÊN để hướng dẫn demo và chuyển giao công nghệ làm sạch buồng đốt động cơ ECS.