Tin tức

Phối hợp với TRẠM KIỂM ĐỊNH BÌNH DƯƠNG test và kiểm tra khí thải, quy trình làm sạch buồng đốt động cơ ECS

Công ty TNHH TECH GERMANY ngày 7/4/2018 đã phối hợp với bên Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 61.03D của Sở Giao Thông Vận Tải Bình Dương để sử dụng quy trình công nghệ làm sạch buồng đốt động cơ ECS và kiểm tra khí thải.