Tin tức

Chuyển giao công nghệ ECS cho WESTERN FORD ĐÀ LẠT

Công ty TNHH TECH GERMANY hướng dẫn demo và chuyển giao công nghệ làm sạch buồng đốt động cơ ECS thành công cho bên kĩ thuật WESTERN FORD ĐÀ LẠT.

Đây là 1 trong 3 điểm của Western Ford ( An Lạc – Q6, An Giang, Đà Lạt )